Nyt tag

En opgave for professionelle håndværkere

Har din ejendom behov for et nyt tag? Vi hjælper dig med at træffe de rigtige valg for dig og din bolig/ejendom, så du ved opgavens afslutning kan se på dit nye tag og vide, at du har truffet en langsigtet, fornuftig beslutning.

Det er nemlig en stor opgave at lægge et nyt tag. Et tag består af mange forbundne enheder, såsom undertag, lægter, skorsten, opretninger og konstruktioner samt i nogle tilfælde også ovenlysvinduer og kviste.

Lægges taget forkert, kan det have fatale konsekvenser. For dit hus og for dit helbred i form af bl.a. fugt, svamp og råd samt på sigt også nedbrydning af husets grundlæggende konstruktion.

VTS Tømrer/Snedker har gennem årene lagt så mange tage, at vi med rette kan kalde os eksperter. Vi har lagt nyt tag på boliger, ejendomme, skure, terrasser og udhuse over hele landet, men i særdeleshed på Vestegnen på Sjælland.

Årsager til at lægge nyt tag

Lad os være ærlige. Det er dyrt at få lagt nyt tag. Ofte vælger vores kunder at få lagt nyt tag, fordi det er nødvendigt. Eksempelvis hvis:

 • Det eksisterende tag er gammelt og i dårlig stand med konsekvenser for husets konstruktion.
 • Det eksisterende tag er behæftet med fejl og mangler, og der er tale om en forsikringssag.
 • Der er sket en ulykke. F.eks. brand eller nedfaldne træer, som gør, at taget skal skiftes.
 • Der er behov for at inddrage tagetagen til bolig for at øge det samlede boligareal.
 • Det er nødvendigt at optimere boligens varme- og energiforbrug.
 • Der er behov for at opføre eller skifte til nyt tag på en terrasse, skur, udhus eller lignende.

Uanset din situation og dine behov hjælper vi med professionel rådgivning om alt fra løsning, til materialer og proces. I den forbindelse forholder vi os naturligvis også til, om det er nødvendigt at skifte til et nyt tag, eller om du f.eks. kan nøjes med at reparere det eksisterende. Vi bistår også med et overblik over de økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.

Vi er ofte involveret i forsikringsskader, hvor vi nøgternt og upartisk forholder os til skaden samt udbedring heraf med fokus på boligen/ejendommen og dennes sikkerhed og ”helbredstilstand”.

En langsigtet investering

Taget udgør den største samlede flade på et hus eller ejendom. Taget beskytter dermed de øvrige elementer af boligen eller ejendommen og er dermed af betydning for dennes samlede ”sundhedstilstand”. Samtidig er taget den største årsag til tab af varme og energi. At lægge nyt tag kan derfor ses som en langsigtet investering i din økonomi.

Valg af nyt tag indbefatter derfor også ofte, at du tager stilling til:

 • Isolering. Er dit tag isoleret? I så fald tilstrækkeligt? Eller vil du over en årrække kunne spare penge ved at tilføje en ny isolering?
 • Hvilken type tag passer stilmæssigt til dit hus? Der er f.eks. stor forskel på udtrykket ved et rød, mat tegltag kontra et blankt, sort tegltag.
 • Hvor meget tid ønsker du at bruge på vedligeholdelse og pleje?
 • Hvilke forventninger har du til holdbarhed og pris?
 • Ønsker du en bæredygtig løsning? F.eks. opsætning af solfangere på dit nyt tag?
 • Ønsker du ovenlysvinduer?
 • Ønsker du at opføre kviste til dit nye tag for at udnytte tagetagen bedre og/eller få mere lys ind?

Vidste du at…

 • Det er forholdsvis enkelt at udnytte eksisterende loftrum til beboelse og dermed en relativt billig måde at øge størrelsen og værdien af din bolig på.
 • Hvis du allerede har bebygget din grund maksimalt, kan du øge antallet af kvadratmeter alligevel ved at udnytte dit loftrum.
 • Merudgiften ved at etablere kviste og ovenlysvinduer i dit nye tag vil ofte tjene sig ind på længere sigt, da værdien af dit hus stiger.
 • Der kan være servitutter, lokalplaner eller andre myndighedsbestemmelser, som begrænser din mulighed for at ændre den eksisterende tagkonstruktion. Det er derfor altid en god idé at kontakte din kommune, inden du ændrer dit hus. Det hjælper vi naturligvis gerne med.
 • Du kan trække opførelsen af nyt tag fra i skat. Håndværksydelser op til 12.500 kr. pr. person pr. år er fradragsberettigede.

Kontakt VTS Tømrer/Snedker, hvis du vil have seriøs rådgivning om valg af nyt tag samt sikker, professionel montering.
Vi kommer gerne på besøg hos dig. Skriv til os fra siden:  Kontakt  – hvor du både kan skrive til os ang. en konkret opgave, eller bestille konsulentbesøg.